Eu- kontroll

Vi utfører periodisk kontroll fra kr. 900,-

EU-KONTROLL:
Husk det er ditt ansvar å sørge for at bilen din er EU-kontrollert i tide.

SJEKK FRIST FOR EU-KONTROLL

Informasjon om utføring av periodisk kontroll og etterkontroll.

Periodisk kontroll

Alle periodiske kontroller skal gjennomføres ved bruk av gjeldende kontrollinstruks. Alle kontrollpunkter som er relevante for kjøretøyet skal kontrolleres.

Etterkontroll

Ved etterkontroll skal det kontrolleres at mangelmerknadene er fullstendig utbedret, og at reparasjonen ikke medførte følgefeil som ikke ville blitt godkjent ved en periodisk kontroll. Etterkontrollen skal følge den kontrollinstruksen som ble benyttet ved den periodiske kontrollen.

En mangelmerknad kan ikke endres til en mildere bedømming. Mangelmerknadene kan kun slettes, og dette skal gjøres først når det er utført en fullgod reparasjon.

Bestill EU-Kontroll eller etterkontroll
Velg type bil f.eks. 1-serie
Vær oppmerksom på at valgt dato kanskje ikke er tilgjengelig. Vi sender bekreftelse på bestillingen.